Livet mellom livene

- en åndelig regresjon (Michael Newton metoden)

Livet mellom livene
Dette er en reise mellom dette livet du har nå og et tidligere liv. Har du lest boken Sjelereiser av Michael Newton? Da vet du at det er en fin opplevelse til å utforske hva sjelen din gjør når den er "hjemme". Det finnes også muligheter til å gå inn å få se deler av ens "kjøreplan" for dette livet, slik at vi kan korrigere oss selv underveis.

På sjelsnivået er det muligheter til å finne ut hensikten med det livet vi har nå, "hva er meningen med livet?". Vi kan treffe igjen åndelige veiledere og våre sjelsvenner, og hvor vi kan dele erfaringer fra dette livet og andre liv. Vi kan også få møte høyerestående sjeler, De Eldre, hvor vi kan å få svar på spørsmål som vi har tenkt mye på eller spørsmål som vi føler har en dypere mening for oss.

Vi kan også se hvordan vi har vårt med på å planlegge det livet som vi lever nå, og med hvem vi valgte å leve det sammen med. Hva med hvilken tema som vi arbeider med i dette livet, eller hvilken vanskelighetsgrad har vi i dette livet? Dette er spørsmål man kan få vite i en åndelig regresjon. Livet mellom livet kan også hjelpe deg med å få en større forståelse av deg selv som en sjel.

En reise til livet mellom livene kan man se på som to deler.

Den første delen er at du kommer til meg for å få en regresjon til et tidligere liv. Vi går gjennom det tidligere livet, og rydder opp i eventuelle følelsesmessige reaksjoner som vil komme opp, slik at de ikke vil forstyrre deg når vi skal ut på den store og lange reisen til den åndelige dimensjonen. Du vil også få kontakt med din åndelige guide i denne regresjonen, som vil være med deg på reisen i livet mellom livene.

Den andre delen, er selve reisen til åndeverdenen, livet mellom livene. Vi bruker lang og god tid på å få deg inn i en dyp og avslappende tilstand ved hjelp av hypnose, som oppleves som veldig behagelig. Vi går via et tidligere liv, og tar utgangspunktet fra dødsøyeblikket. Deretter så fortsetter reisen inn i et nytt og spennende terreng, som blir utforsket ned i mange detaljer.
Livet mellom livene vil ta rundt 3 til 3 1/2 timer.

Fotograf Margret Lenshow Ofrim