Hypnoterapi

Hypnoterapi
All hypnose er selvhypnose.

Selvhypnose er en helt naturlig tilstand for oss som vi opplever flere ganger i løpet av et døgn. Eksempler på dette er å bli oppslukt av en god bok, dagdrømmer, eller at man ser på en film.


Under hypnose har vi en forbindelse med det ubevisste sinnet, og det er her vi har muligheter for å endre på vaner, mønstre og avhengigheter. Det blir brukt en del verbal kommunikasjon under hypnosen, og vi får da en direkte kontakt med underbevisstheten og kan jobbe med de underliggende årsakene for hvordan enkelte tilstander kan være.

Hypnoterapi kan brukes innen indre familie og guider:

- få kontakt med ditt indre barn
- få kontakt med din indre mor, far eller partner
- få kontakt med din indre kunstner
- få kontakt med din åndelige guide
- få kontakt med din skytesengel

Alle har en indre familie og guide, og det er unikt for hver enkelt hvordan det oppleves. Det er viktig at man tar videre kontakt med sin indre familien eller guide selv etter en hypnoterapi time, ved at man mediterer hver dag i minst 21 dager etter at man har fått kontakt.


Det er du som har hele tiden kontrollen, og jeg er et verktøy som hjelper deg under prosessen.Fotograf Margret Lenshow Ofrim