Boktips - bøker jeg anbefaler

Tibetanske veier til sinnsro av Christopher Hansard


Forfatteren beskriver hvordan man kan mestre frykt og finne sinnsro ved hjelp av den tibetansk-buddhistiske retningen bøn. Forfatteren skriver videre om fryktens vesen, og forklarer hvorfor den har slik makt over mennesker. Deretter beskriver han praktiske øvelser basert på bønritualer. øvelsene går ut på å lære å bruke tankene på en klok måte slik at frykten kan overvinnes og forvandles til sinnsro.

Tibetansk legekunst og livsvisdom av Christopher Hansard


Forfatteren beskriver Tibetansk medisin og dens prinsipper for å få en best mulig tilstand for kropp og sinn. Deretter beskriver han møter man kan ta til seg denne visdommen og bruke den i det daglige livet. Du får diett tips, øvelser for kropp og sinn, og tips om bruk av urter som medisin.

Tibetansk livskunst av Christopher Hansard


Boken omhandler kunsten å leve på tibetansk vis. Forfatteren presenterer enkle ritualer, meditasjoner og visualiseringsteknikker for å koble leseren til en god tankeenergi. Boken tar blant annet for seg tankens og kjærlighetens kraft, frihetens glede og det å hjelpe andre.

Hvite steiner av Lisbeth Lyngaas

La deg lede til nye landskap

"Jeg fikk ganske tidlig en fornemmelse av at det livet vi lever nå, bare inngør i en lang rekke liv der vi utforsker tilværelsen fra alle tenkelige vinkler."

Målet med Hvite steiner er å inspirere deg til å finne din vei og kaste deg ut i det sjelen har i vente for deg. Lisbeths nedtegnelser kan være en god veiledning når du har bestemt seg for å ta spranget!


Sjelereiser av Michael Newton

I denne fascinerende boken får vi beretninger om livet mellom livene, fortalt til regresjonsterapeut Michael Newton av hans klienter under dyp hypnose. I følge forfatteren fungerer hans hypnoseteknikk som en nøkkel til det overbevisste sinn - senteret for vår høyeste visdom - vår sjel. Og innblikkene i livet mellom livene, den reisen vi som sjel foretar i åndeverdenen mellom inkarnasjonene, gir forklaringene på mønstre og utfordringer i livet vært på jorden.Fascinerende og detaljert om livet mellom livene. Sjelereiser begynner der andre bøker om livet etter døden slutter!

Livet mellom livene av Michael Newton

Denne boken anbefaller jeg deg å lese for å få forståelse for hva livet mellom livene er.

Vil du vite hvorfor du er her? Regresjonsterapeut Michael Newton er ikke i tvil om at liv og død har en mellomstasjon vi kan kontakte gjennom hypnose. Et liv mellom livene der vi møter dem vi satte opp programmet for dette livet vært sammen med.