Velkommen til Sjelereisen!

Jeg som driver Sjelereisen heter Alice og er utdannet som regresjon- og
livet mellom livene terapeut.


Sjelereisen kan bistå deg med...

* Livet mellom livene

* Regresjon/RegresjonsterapiSjelereisen tilbyr deg en spennende reise. Inn i deg selv.